Monday 08 Aug Mon 08 Aug
Tuesday 09 Aug Tue 09 Aug
Wednesday 10 Aug Wed 10 Aug
Thursday 11 Aug Thu 11 Aug
Friday 12 Aug Fri 12 Aug
Saturday 13 Aug Sat 13 Aug
Sunday 14 Aug Sun 14 Aug
60+ en Fit 10:00 - 11:00  
 
 
Kickboksen 19:15 - 20:15  
 
Bokszaktraining 20:15 - 21:00  
 
 
ClubCross 19:00 - 20:00  
 
Groepsfitness 20:00 - 20:45  
 
Bokszaktraining 10:00 - 10:45  
60+ en Fit 16:00 - 16:45  
 
MMA 19:15 - 20:15  
 
Bokszaktraining 20:15 - 21:00  
 
 
 
Cardio Kickboksen 19:15 - 20:00  
Kickboksen - sparren 20:00 - 20:45  
 
 
60+ en Fit 16:00 - 17:00  
 
Kickboksen 19:15 - 20:15  
 
Groepsfitness 20:15 - 21:00  
Bokszaktraining 10:00 - 10:45